Hoe dan

Zowel bedrijven als mensen baseren hun handelen en strategie op waarden & overtuigingen. Deze waarden & overtuigingen zijn gevormd door beschikbare informatie, ervaringen, kennis, gevoel, trends, omgeving etc.. Coaching en training richten zich initieel op het niveau van waarden & overtuigingen zodat het bewust-zijn, het handelen, de vaardigheden en denkwijzen desgewenst aangepast kunnen worden. Op managementniveau wordt hier de basis gelegd voor het vaststellen van kernwaarden en en de formulering van mission statement.

Een waarde is een onbewust perceptie-filter voor oordelen en morivatie.