ALIRT is een bureau voor Traning en Coaching. Doel hiervan is om mensen en bedrijven te inspireren om met meer plezier en gemak te kunnen leven en werken. Central theme hierbij is houding- en gedragsverandering. Zodoende kunnen effectieve resultaten worden behaald...